औद्योगिक उपकरण

welding machine

वेल्डिंग मेशीन

frequency converter

फ्रिक्वेन्सी कन्भर्टर

power supply

बिजुली आपूर्ति

network switch

नेटवर्क स्विच

network base station

नेटवर्क बेस स्टेशन

case heat dissipation

केस गर्मी खपत

Virtual money miner

भर्चुअल पैसा खानी

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner